Education

Theses

UV Curable Antimicrobial Coatings Go to thesis
M.Sc. Thesis, 2016 
Supervisor: Prof. Dr. Nergis Arsu

Research Interests

Wastewater Treatment
Nanophotocatalysts and Environmental Applications

 1. H. Kirtay, B. C. Omur, A. Altindal, and N. Arsu, “One step facile in-situ photochemical synthesis of hollow, doughnut-like ZnO nanoparticles and their alcohol vapor sensing properties,” Mater. Res. Bull., vol. 122, p. 110661, 2020. Go to article (IF: 4.019, Q1)
 1. H. Kırtay and N. Arsu, “Fotokimyasal Olarak Hazırlanan Fe2O3 Nanoparçacıkları Beraberinde Boyar maddelerin Fotokatalitik Degradasyonunun İncelenmesi”, 31. National Chemistry Congress, Oral Presentation, 2019, İstanbul.
 2. M. Öztürk, H. Kırtay, N. Arsu, and S. Kocaoba, “Fotokimyasal olarak hazırlanan metal nanoparçacıklarla bazı ağır metallerin uzaklaştırılması”, 31. National Chemistry Congress, Poster, 2019, İstanbul.
 3. H. Kırtay, T. Ö. Arasoğlu, B. Gümüş, B. Koçyiğit, and N. Arsu, "UV İle Kürleştirme Tekniği İle İn Situ Çinko Oksit Nanoparçacıkları İçeren Nanokompozit Filmlerin Hazırlanması Ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi”, Polimer2018, Poster, 2018, Eskişehir.
 4. A. Hepgüler, E. Köse, Z. Aydın, H. Kırtay, and N. Arsu, “Kabak Çekirdeği Yağı Kullanılarak Ag Nanoparçacıkların Fotokimyasal Sentezi”, Nanokon 2017, İstanbul.
 5. E. Saraç, N. Turhan, H. Kırtay, and N. Arsu, “WO3 Nanoparçacıkların Fotokimyasal Sentezi”, 8. Ulusal Kimya Kongresi, Poster, 2017, İstanbul.
 6. H. Kırtay, and N. Arsu, “In-Situ Preparation of Cr2O3 Nanoparticles by Photopolymerization Technique”, 46th IUPAC World Polymer Congress (MACRO2016), Poster, 2016, İstanbul.
 7. H. Kırtay, N. Sevinç, and N. Arsu, “In-Situ Preparation of Ag/Cu Alloy Nanoparticles by Photopolymerization Technique”, 46th IUPAC World Polymer Congress (MACRO2016), Poster, 2016, İstanbul.
 8. G.S. Batibay, H. Kırtay, and N. Arsu, “In-Situ Preparation of Nano TiO2/Polymer Nanocomposite Thin Films by Photopolymerization Method”, 4th European Symposium of Photopolymer Science (ESPS’16), Poster, 2016, Leipzig, Germany.
 9. S. Evci, T. Çinko, H. Kırtay, G.S. Batibay, and N. Arsu, “Synthesis of Acetic Acid Derivative of Thioxanthone Dioxide”, 4th European Symposium of Photopolymer Science (ESPS’16), Poster, 2016, Leipzig, Germany.
 1. YÖK 100/2000 Ph.D. Scholarship, March 2018 - Current
 2. H. Kırtay (Ph.D. Scholarship Student), Prof. Dr. Nergis Arsu (Project Leader), BAP- 3543, Doctorate Thesis Project, Project No: FDK-2019-3543, “Metalik ve Bimetalik Nanoparçacıkların ve Nanokompozit Malzemelerin Sentezi ve Su Arıtma Teknolojisinde Kullanımı”, Yildiz Technical University, 12.03.2019-Current
scroll-top-design